, ,

Kích thước ảnh Facebook

Posted by

Nếu bạn tải lên không đúng kích thước ảnh Facebook quy định thì bạn liên tục gặp phải trường hợp hình ảnh tải lên Facebook làm ảnh đại diện hoặc ảnh bìa thường bị cắt hoặc làm mờ. Vậy kích thước tiêu chuẩn theo quy định của Facebook là gì? 

Kích thước tiêu chuẩn cho ảnh đại diện Facebook

Ảnh đại diện Facebook được hiển thị với kích thước 170 x 170 pixel trên máy tính, 128 x 128 pixel trên điện thoại thông minh và 36 x 36 pixel trên điện thoại di động phổ biến.
Kích thước đề xuất: 180 x 180 pixel
Hình ảnh đẹp nhất: 2048×2048 pixel

Kích thước chuẩn cho ảnh bìa Facebook

Ảnh đại diện Facebook được hiển thị ở độ phân giải 820 x 312 pixel trên máy tính, 640 x 360 pixel trên điện thoại thông minh và không hiển thị trên điện thoại phổ thông.
Kích thước đề xuất: 851 x 315 pixel
Hình ảnh đẹp nhất: 2048 x 758 pixel

Lưu ý:
– Các định dạng được phép tải lên Facebook: JPEG, BMP, PNG, GIF và TIFF
– Dung lượng cho phép: dưới 15 MB